Home > มารยาทกอล์ฟ และกฎกอล์ฟ > กฎกอล์ฟใหม่เริ่มบังคับใช้แล้ว…นักกอล์ฟควรรู้

กฎกอล์ฟใหม่เริ่มบังคับใช้แล้ว…นักกอล์ฟควรรู้

กฎกติกาสำหรับการเล่นกอล์ฟ

นักกอล์ฟหลายท่านสงสัยเกี่ยวกับกฎกติกาของกอล์ฟที่ออกมาใหม่ แตกต่างจากของเดิมเพียงใด มีผลกับนักกอล์ฟสมัครเล่นมากน้อยเท่าไรได้ดังนี้

1.ไม้ กอล์ฟที่หักอยู่ในถุงกอล์ฟของท่าน ในกรณีที่ไม้กอล์ฟหักอยู่ในถุงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้เอาออก ซึ่งจะไม่นับรวมในข้อจำกัดที่มีไม้กอล์ฟได้ไม่เกิน 14 อัน (กฎข้อที่ 4-4a/14)
2.กฎสนามที่กำหนดให้ช็อตที่ตีไปโดนสายไฟหรือสายโทรศัพท์ ที่พาดผ่านแฟร์แวย์ จะต้องเล่นใหม่โดยไม่มีการปรับโทษนั้น ได้รับการประกาศให้มีการรวมเอาเสาที่ใช้ขึงสายเข้าไว้ด้วยกัน แต่จากกฎสนามทั้งหมด คุณจะเล่นใหม่โดยอัตโนมัติ เพราะกฎจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการที่ดูแลสนามหรือการแข่งขัน อนุญาตเสียก่อนเท่านั้น(กฎข้อ 33-8/13)  
3. การปฏิเสธที่จะบอกสกอร์แก่คู่แข่งขันของคุณ จะถูกพิจารณาเฉกเช่นเดียวกับการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและถือว่าเป็นการ ละเมิดกฎข้อบังคับที่ 9-2a (กฎข้อที่ 9-2/3.5)
4. เมื่อคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่คุณจะต้องตีใหม่จากที่ที่ตีไปครั้ง ที่แล้ว อย่างเช่น ภายหลังจากการตีลูกออกนอกเขตสนามคุณจะต้องตีลูกจากสถานการณ์ที่เหมือนกับที่ ที่ลูกเดิมอยู่ ดังนั้นถ้าหากคุณตีลูกจากบังเกอร์แล้วออกนอกเขตสนาม การดร็อปก็จะต้องอยู่ภายในบังเกอร์ด้วย(กฎข้อที่ 20-5/2)
5. ลูกกอล์ฟอาจจะต้องได้รับการพิจารณา วินิจฉัยก่อนการออกรอบที่จะเริ่มขึ้น (กฎข้อที่ 14-3/13.5)
6. หากคุณทำไม้กอล์ฟหักในขณะที่ใช้ยืนค้ำยัน เหมือนกับว่ามันเป็นไม้เท้า คุณจะได้รับอนุญาตให้นำไม้กอล์ฟอันใหม่มาแทนได้ ซึ่งการตีความหมายของคำว่า “ความเสียหายที่เกิดจากการเล่นปกติ” ได้ถูกขยายรวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยและรวมทั้งการใช้ไม้กอล์ฟหาลูก การเคลื่อนย้าย การทำไม้กอล์ฟที่หักในขณะที่กำลังตีลูกซ้อมสวิงหรือการซ้อมตี (กฎข้อที่ 4-3/7)
7. ในอดีตนั้นนักกอล์ฟไม่สามารถแลกเปลี่ยนคำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ระยะจากลูกไปยังหลุม อุปสรรค เป็นต้น แต่ปัจจุบันนี้ระยะระหว่างลูกและวัตถุใดๆ จะถูกพิจารณาว่าเป็นข้อมูลสาธารณะ(กฎข้อที่ 8-1/2)
8. นักกอล์ฟที่ยืนคร่อมหรืออยู่บนไลน์โดยไม่ได้ตั้งใจหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการ เหยียบไปในไลน์ของผู้อื่น จะไม่ถือว่าทำผิดกฎ ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะเกิดขึ้นอยู่เสมอในเวลาที่คุณแท็ปอิน
9. แคดดี้เข้าไปจับธงและยืนอยู่บนไลน์ที่คุณกำลังจะพัตต์ ซึ่งแคดดี้สามารถบอกให้คุณพัตต์ไปที่เท้าของเขาก็ได้ แต่แคดดี้ต้องเคลื่อนเท้าออกจากตำแหน่งนั้นก่อนที่คุณจะทำการพัตต์ และนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎข้อที่ 8-2b ซึ่งระบุถึงการสัมผัสกรีนเพื่อเป็นการชี้เส้นทางพัตต์เพราะเท้าของแคดดี้ ไม่ได้อยู่บนจุดที่จะเป็นการชี้เส้นทางพัตต์ เพียงแต่เขาเข้าไปเฝ้าคันธงไว้เท่านั้น((กฎข้อที่ 8-2/2)
10. อุปกรณ์ที่สามารถยืดขยาย สามารถนำไปใช้ระหว่างการออกรอบได้โดยไม่ถูกปรับโทษเพราะมันไม่ได้ถูกนำไปใช้ ในการสวิง เช่น ที่พาดบ่าเพื่อออกำลัง หลอดหรือแท่งยาง (กฎข้อที่ 14-3/10.5)

จากกฎกอล์ฟที่ออกมาใหม่นั้น สำหรับนักกอล์ฟทั้งสมัครเล่น และอาชีพแล้วถือว่าออกกฎใหม่ให้สอดคล้องกับการเล่นกอล์ฟในปัจจุบันมาก สำหรับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือควรเล่นกอล์ฟให้ถูกกฎเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นักกอล์ฟรุ่นหลังครับ

ที่มา: Thaigolfclub

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: